По план се движат проверките на развъдните асоциации за това, как изпълняват заявените дейностите по „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

Животновъдство – как ще се контролират развъдните организации?

На 9 юли бе ред на Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце. Експерти от ИАСРЖ и Министерството на земеделието посетиха депата в село Костиево във фермата на Тодор Машкунски и в село Конуш във фермата на Димитър Михайлов. Там бяха проверени животните от породата Вакла маришка овца.

Според проверяващите настанените в депото животни са в много добро телесно състояние, изравнени и с ярко изразена за породата фенотипна характеристика.

Бяха представени резултати от проведените тегления на мъжките агнета за разплод, както и графично изображение, показващо динамиката на растежната способност на мъжките агнета. Второто теглене на животните беше извършено в присъствието на комисията и присъстващите. Развъдната организация демонстрира измерване на живото тегло със специално закупено за целта оборудване. 

Дискутирани бяха теми, свързани с проблемите в овцевъдството и в частност кочопроизводството – необходимостта и ползата от преценката по собствена продуктивност на млади мъжки животни и тяхната реализация.

Седмица по-късно, на 14 юли, ИАСРЖ извърши проверка и на Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България. Там също бяха представени резултати от тегленията на мъжките агнета за разплод, както и графично изображение, показващо динамиката на растежната способност на мъжките агнета от породата Асаф, Аваси и Синтетична популация Българска млечна (СПБМ) овца за животните от провереното депо.