По оперативни данни на земеделското министерство продукцията от маслодаен слънчоглед възлиза на 1 804,6 хил. тона, а тази от царевица - на 2 021,6 хил. тона.

На какво се дължи спадът в цените на зърното?

Спрямо същия период на миналата година това е съответно със 7,6% и 4,9% повече. При слънчогледа увеличението е в резултат на малко по-бърз темп на прибиране на реколтата, в съчетание с леко повишение на средния добив, а при царевицата – изцяло вследствие на нарастване на средния добив спрямо миналата година.