В Североизточна България реколтата през 2019 г. като количество ще бъде по-слаба от предходната. Това прогнозира Евгений Филипов, който отглежда 300 дка биологично сертифицирани орехови градини в Добричка област. Като причина той посочва климатичните аномалии.

МЗХГ отговаря: Какво трябва да знаете за обвързаната подкрепа?

„Имаше късни слани през пролетта, около 23-24 април, които нанесоха поражения. В едната градина замръзването е на височина човешки бой и на тази височина няма нито едно плодче. Нагоре има, но по-малко. Преценката ми е, че ще оберем поне с 30-40 % по-малко в сравнение с миналогодишния добив”, изчислява Филипов.

Той допълва, че всяка стопанска година носи своите изненади и е различна.

„През 2018 г. наблюдавахме странно явление – листата на ореха паднаха преди плода. Така изникна проблем с машините за събиране на орехите, тъй като при мен процесите за обработка на градините и за бране и брулене на орехи са автоматизирани. Машините се затрудниха от падналите листа, трудно беше, странно беше”, разказва още производителят.

Сега забелязва, че листата на ореховите дървета отново започват да окапват, а до пълното узряване и беритбата има още много време. 


Освен това Филипов е установил, че със всяка следваща година реколтата започва да се събира с няколко дни по-рано.

„Нямам представа какво влияе. Ако е сушата, имали сме и други сухи години. Имали сме сезони, при които пък орехът не падаше при брулене. Явно има някакви климатични изменения. Какво ще се случи с една такава дългосрочна инвестиция като създаването и отглеждането на орехи, не се знае при тези условия”, не крие фермерът. 


Първите дръвчета са засадени преди 12 години. Ореховите градини на Филипов са разположени в няколко землища на Добричка област – в селата Стефаново, Славеево, Победа и Крушари. Още преди да ги засади, започва мащабно проучване, тъй като установява, че у нас няма информация как се прави индустриално производство от орехи. Така установява, че Швейцария и Франция са водещи страни и черупчестият плод там е на почит. Сортовете са различни – по рандеман, вкус, цвят, големина.  Българският орех е тъмен. Този цвят идва от високия процент захарност.

„На Балканите всички видове черупчести са с висок процент захарност и мазнини, имат добри вкусови качества”, разказва още Евгений Филипов. В същото време обаче търговците и изкупвачите търсят т.нар. „руса” ядка.


Пазарът в Европа е гладен за орехи и затова поглъща големи количества. През 2018г. на стария континент са внесени 209 000 тона орехи – с 11 % повече от предходната година. В световен мащаб най-големи производители са Калифорния и Чили, където всяка година се сеят по 2 000 хектара.


За съжаление въпреки засиления европейски интерес към ореховата ядка, страната ни има лош имидж, не крие Евгений Филипов. Пазарът е труден за българската стока.

„У нас няма държавна политика. Орехите се брулят и събират край пътищата, няма яснота какъв е произходът им при продажба на външния пазар, изкупуването е в махалите”, не крие реалностите Филипов.