За четвърта поредна година АЗПБ организира Национална среща на земеделските производители в България. Форумът ще събере аграрния бизнес в к.к. Златни пясъци от 10 до 12 февруари. Организаторите обещават на участниците изключително полезна среща с ръководството и експертите на МЗХ, ДФЗ, ИАРА по актуалните теми в сектора. Подробности за форума разказа пред Фермер.БГ изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров:
 
Г-н Тодоров, какви са темите на Четвъртата национална среща на АЗПБ тази година и какви нови моменти да очакват участниците?
Тази година сме обогатили доста програмата в сравнение с предходни години. За пръв път включваме теми като Създаване на организации и групи производители. Експерти от МЗХ и Агенцията по рибарство и аквакултури ще представят Програмата за рибарство, към която има все по-голям интерес от колегите – много от тях ползват язовири и искат да се запознаят с възможностите за инвестиции по тази програма. Традиционно сме включили темата с поземлените отношения, предстоящата кампания по Директните плащания от месец март и всички нови моменти по отношения на изискванията и заявленията. Включваме, разбира се, и Програмата за развитие на селските райони.
 
За първи път Директор на ДФЗ ще присъства, освен като гост на откриването, и като лектор на Националната среща?
Да, в предходните години не сме успявали да привлечем директор на ДФЗ – може би защото тогава нямаше действаща програма, тя все още се подготвяше... Но сега вече, когато има подадени проекти, които се разглеждат, мисля, че е удачно директорът на ДФЗ да представи какво е свършено към момента, къде се виждат проблемите. Така и колегите земеделски производители, които имат проекти или които предстои да направят такива, да бъдат информирани. Има много новости най-вече и по отношение на мониторинга – трябва да се знае по какъв начин ще бъдат контролирани проектите в бъдеще. Очакваме г-н Порожанов да представи актуална информация за ранкинга на проектите по мерки 4.1 и 4.2. По негово желание ще се представят и новостите по договорите, които се сключват по тези две мерки, както и мониторингът на проектите, който е нов момент в Програмата. 
 
Освен тези новости по ПРСР, кои са другите направления от новата обща селскостопанска политика, по които според вашата асоциация, е необходимa дискусия и повече информация?
Важни са новите възможности като създаването на организации на производители и на следващ етап кандидатстването с колективни инвестиции; интегрираните проекти – това са все нови неща за ПРСР, които трябва да бъдат обяснени. Включили сме и новостите, свързани с агроекологичното и биоземеделието. За пръв път сме включили контролираща фирма, която да даде конкретни примери с реални казуси в биологичните стопанства. Естествено ще засегнем и новите моменти по Кампанията по директните плащания, както и новостите в националното законодателство – по отношение на пасищата и тяхното разпределение, където има доста неясноти. Ще има специална лекция на експерт счетоводител за новостите в Закона за счетоводството, защото в нашата държава всяка година има промени, включително и в законите, които касаят осчетоводяването на дейността ни. Ще имаме и тема за новостите по отношение на акциза за горивата и преотстъпения данък. 
 
В рамките на срещата ще има и изложение...
Да, в една от залите на хотела, както и пред основната семинарна зала, ще има щандове на фирми, които ще представят продукти и услуги в сферата на земеделието. Една от новостите, които ще се представят са възможностите в инвестиции за напояване. Очакваме така участниците в семинара да влязат в пряк контакт с фирмите, които биха могли да им бъдат полезни. 
 
Има ли все още възможност земеделци, които имат желание, да се запишат за участие в Националната среща?
Разбира се – чрез попълване на електронната заявка за участие желаещите колеги могат да се запишат във форума. Има възможност за настаняване.
 
Националната среща на АЗПБ се превърна в традиционна. Защо трябва да я има?
Това събитие трябва да го има, за да бъдат информирани хората. Истината е, че преди 10 години, когато създавахме Асоциацията беше много труден достъпът до информация. Към момента всички колеги успяват чрез издания, медии, сайтове да си набавят информация. Когато обаче се съберем на едно място и всеки постави своя казус, който често не е индивидуален, а показва тенденция по определени проблеми, тогава директният контакт с администрацията – и то с високите нива на администрацията в лицето на министъра, зам.-министрите и директори на ДФЗ, позволява нещата да се изчистват. Винаги след национална среща оформяме предложенията, които са направени по време на форума, казусите, които не са били решени и продължаваме да работим през годината по тях. Ето защо според нас наистина тази среща е изключително полезна!
 
 
 
 
София БЕЛЧЕВА