Приемът на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани от Програмата за развитие на селските райони започва днес - понеделник, 29 юни и ще продължи до 24 юли 2015 г. 
 
Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро. 
 
Приемът на проекти може да става и по електронен път. Кандидатите трябва да попълнят и подадат в избрана от тях Дирекция на ДФЗ заявления за достъп (по образец) за предоставяена на права за достъп и ползване на електронен модул за съдаване на заявление за подпомагане. 
 
Земеделският министър Десислава Танева ще присъства на подаване на проект по мярка 6.1. Събитието ще се проведе в град Хасково, в сградата на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, на ул. „Панорама“ №7 от 11 часа. 
 

Заповед на МЗХ за отваряне на подмярка 6.1 Млад фермер

 

НАРЕДБА № 14 за прилагане на мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по ПРСР

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!