Приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) започва от днес, 24 юни и ще продължи до 5 юли.

В рамките на приема ще се приемат проекти в следните направления: Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Инвестиции на кандидати в сектор "плодове и зеленчуци”, за култури определени в приложение към издадената заповед за прием, Инвестиции на кандидати земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с *изключение на кандидати с проекти за инвестиции насочени към производство, съхранение и продажба на културите от сектор „зърнено-житни“ и „маслодайни“ култури, Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива.

В края на миналата седмица проф. Димитър Греков съобщи пред Фермер.БГ, че биопроизводителите също получават гарантиран бюджет за модернизация на стопанствата си, след като първоначално за тях не беше предиден такъв.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!