Страната на произход на всяка храна задължително ще трябва да се отбелязва на етикета на продукта – това предвижда проект на регламент, подготвен от Европейската комисия (ЕК).
 
 
Говорител на Комисията даде разяснения по документа пред еuractiv.com във връзка с объркване дали се предвижда означаването да има задължителен или доброволен характер.
 
Миналия месец ЕК излезе с проект за публично обсъждане на регламент за посочване страната на произход, но настъпи объркване от заглавието на документа, в което присъства думата „доброволно“ означаване.
 
Според говорителя от текста става ясно, че означаването на етикета на страната на произход ще е задължително, но уточни, че към момента това е просто проект на предложение.
 
 
 
В страни като Италия и Гърция има нарастваща тенденция за по-прецизно етикетиране на храните като основният аргумент за това е, че потребителите трябва да знаят откъде идва храната им.
 
Европейските граждани търсят информация за произхода на храните, сочи и доклад на Европейската организация на производителите. Миналия август Италия реши да наложи задължително етикетиране на пастата и ориза относно основните съставки – според новите правила трябва да е посочено мястото на отглеждане на пшеницата и ориза.
 
Представители на хранителната индустрия реагираха негативно на мерките, предвидени от ЕК, с аргумента, че те ще дискредитират единния пазар. Междувременно Гърция също предвиди въвеждането на задължително обозначение на страната на произход от тази година.
 
 
Въпроси буди и темата за основните съставки на храните. Според ЕС страната или мястото на произход на основната съставка, ако то не съвпада със страната на произход на крайния продукт, трябва да бъде отбелязано като ЕС, не-ЕС или съчетание от двете.
 
Възможността да се отбелязва, че произходът не е европейски, без да уточни страната, може да доведе до объркване на потребителите, смятат от организацията за безопасна храна в Европа.