Водещи производители на зърнени култури и фуражи в Европа поискаха от Европейската комисия да включи фуражите за животни в списъка на основните стоки, постановен в насоките на Общността за управление на границите.

Обсъждат адаптиране на преходната национална помощ към ситуацията

С общ призив излязоха производителите на фуражи Fefac, на зърнени култури - Coceral и представителите на растителномаслената и протеинова промишленост от Fediol.

Призоваваме за включване на фуражи в списъка на стоките от първа необходимост споменати в Насоките на Европейската комисия за управление на границите, обявиха те.

Селскостопанските животни трябва да се хранят всеки ден, за да се осигурят ключови хранителни продукти, консумирани от населението, изтъкват производителите.

Някои държави членки, като Испания, Италия и Белгия, вече са включили доставките на фуражи в своите списъци с основни стоки.

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Компаниите се обръщат и към националните власти на отделните страни-членки да допускат приоритетно доставките на фуражи, дори и да не са нетрайни, и да осигурят свободното им придвижване в границите на ЕС при спазване на всички хигиенни изисквания.

Филип Митко, председател на COCERAL:

„Като търговци на селскостопански стоки нашата мисия е да осигурим доставките на суровини и съставки, които са необходими на фермерите, на хранителния сектор и на фуражната индустрия - както за директна употреба, така и по-нататъшна обработка."

Джон Гросман, председател на FEDIOL:

„За да могат нашите преработвателни предприятия да продължат да предоставят на потребителите растителни масла и протеинови продукти, основните стоки трябва да продължат да пристигат до нашите съоръжения, което изисква ключовите селскостопански суровини да се придвижват до и в ЕС. “ 

Ник Мажор, председател на FEFAC:

„Ето защо настоятелно призоваваме Европейската комисия да признае статута на фуражите като основни стоки. Това е от изключително значение за поддържане функционирането на единния пазар на фуражи, за да се предотвратят смущения във веригата на доставки и недостиг на основни хранителни вещества за селскостопанските животни в ЕС. “

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Съвети към животновъдите по време на COVID – 19

Как ще става пререгистрацията на земеделските производители?

Лимец, овес, ръж и спелта в основата на фермерски успех