На 13 март държавата обяви извънредно положение заради коронавируса, затегнаха се мерките за движение, ограничиха се социалните контакти между хората заради опасността от зараза. Много бизнеси прекратиха дейност, други смениха модела от стационарен в дистанционен. 

Пуснаха нова бланка за минаване през блокадите на градовете

Тук обаче от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) си задават въпроса какво да направят фермерите, които произвеждат жива стока. За животните няма епидемия, няма ограничаване на мерките за движение, те имат нужда от ежедневни грижи както всички хора.

Асоциацията излиза със съвети за родните животновъди как безопасно да продължат да спазват всички законови срокове по време на пандемията и едновременно с това да бъдат отговорни към здравето си.

Налице са вече и следните електронни услуги

•    Земеделски стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3  и по електронна поща на Областните служби по земеделие;
•    Заявяване на финансова подкрепа по схемите на държавните помощи може да се направи по електронна поща до областите дирекции на ДФЗ, а образци на заявленията са публикувани на сайта на ДФЗ; 
•    Подаване на заявленията по директните плащания на площ може да става и чрез СЕУ, стига фермерите да имат открит профил. 

Освен текущите административни отговорности, не трябва да се забравят и счетоводните

Физически лица земеделски производители, които са избрали да облагат доходите си с приспадане на  60%  нормативно признати разходи за дейността, следва да подадат годишна данъчна декларация до 30 април 2020 г. Те могат да се възползват от 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако подадат декларация до 31 март. Подаването на декларацията е възможно и дистанционно с електронен подпис на земеделския производител.

До 30 юни се удължава срокът за подаване на годишната декларация за физически лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, в това число дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

Удължава се и срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци – до 30 юни, за юридически лица, които се занимават с животновъдство и земеделие. 

Удължава се срокът за подаване на годишния отчет за дейността до 30 юни. По-дълъг е и срокът за обявяване на годишни финансови отчети за 2019 г. в Търговския регистър – до 30 септември.

НОКА напомня на земеделските производители да съхраняват всички административни и счетоводни документи в оригинал за 5 години назад. При проверка техническият инспекторат на Разплащателната агенция може да ги изисква.

От Асоциацията припомнят, че техните административни офиси по региони ще съдействат активно на членовете си за извършване на описаните електронни услуги. 
 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

По-дълъг срок за данъците: Фермерите подават декларации до 30 юни

В кризата: Не внос, а повече родно животновъдство

Изместиха във времето и овцевъдния събор