Регистрацията и пререгистрацията на земеделските производители да се извършва изцяло електронно, препоръчват от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Целта е да не се налага фермерите да ходят до Общинските служби по земеделие (ОСЗ) в утежнената епидемична обстановка в страната.

Криза: Закъсняват преходните правила за субсидиите след 2020 г.

Уредена е възможността стопаните да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и по електронна поща.

Тези, които нямат възможност за това, могат да посетят службите по земеделие при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в ОСЗ ще се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична комуникация, документите ще се оставят в кутия, специално предназначена за това.

Друга възможност за подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи. След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) за извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена. Документите може да се вземат и след като отмине извънредното положение.

На сайтовете на ОДЗ са публикувани телефони за контакти и електронна поща.

Във връзка с намаляването на хартиените носители на информация и ползването на служебно налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители.

ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват документите на хартия.

При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година, те могат да подадат декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за 2019/2020 г.

Министерството на земеделието публикува често задавани въпроси и техните отговори във връзка с обявеното извънредно положение у нас, предизвикано от епидемията от вируса COVID-19.

Фермери, включете се в нашата анкета: Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Земеделци: Трябва ни Кризисен щаб за продоволствието

Затруднени ли са фермерите да отидат до стопанствата си?

Добруджанските фермери са готови за онлайн доставки