От утре започват работа първите за тази година изнесени приемни на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), които дават съвети за различни дейности в селското стопанство, включително и за възможностите за получаване на субсидии.
 
 
Службата публикува индикативен график за провеждане на изнесени приемни на териториалните областни офиси за периода 1 януари – 31 март. Те ще работят в общинските служби „Земеделие“.
 
Първата изнесена приемна ще отвори врати в 10:00 часа утре в Малко Търново, а в сряда – във варненската община Аксаково от 13:30 часа. Общо през първото тримесечие на тази година експертите на НССЗ ще предложат на място съвети на фермерите в над 350 селища.
 
НССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), припомниха от службата.
 
По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 експерти изготвят безплатно за фермерите бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - за първия прием, и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, а също и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. НССЗ извършва и агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.