По време на първия предварителен Комитет за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., който се проведе в гр. София, бяха приети критериите за одобряване на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Членовете решиха, че приоритетно ще се дават точки за проекти, свързани с животновъдство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури. Проекти, свързани с биоземеделие или на млади фермери, както и проекти, които ще се осъществяват в Северозападна България също ще получават допълнителни точки. Минималният праг за допустимост на проект по мярката е 10 точки. 

[news]
Приемът по мярката се очаква да стартира в първите дни на месец април, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев и допълни, че той ще продължи близо 2 месеца. Индикативният бюджет по мярката за приема е в размер на 150 млн. евро. 
 
За периода 2014-2020 година  няма да се прилага правилото „първи по време – първи по право“, обясни Васил Грудев. Това означава, че няма да има значение кога  е подаден проектът,щом има еднакъв брой точки с друг проект, финансиране ще получат всички, които са преминали минималния праг. При първия прием по мярка 4.1 не е предвидена възможност за колективни инвестиции. Причината според зам.-министър Грудев е, че се наблюдава процес на изкуствено раздробяване на стопанства с цел облагодетелстване за по-голямо съфинансиране. 
 
„Първите мерки по ПРСР от  новия програмен период вече са отворени и по тях се приемат заявления“, информира зам.-министър Грудев. Той поясни, че това са площните мерки, свързани с агроекология, биоземеделие, необлагодетелствани райони и Натура 2000. 
 
Програма за развитие на селските райони 2014-2010 на страната ни ще бъде разгледана от Европейската комисия по време на втория етап на одобрение, заяви Михаел Пилке, експерт от Главна дирекция „Земеделие“ към ЕК по време на срещата. Той поздрави екипа на Министерството за положените усилия за наваксване на изоставането по Програмата. От своя страна зам.-министър Грудев благодари на Пилке за добрата комуникация и ефективната работа на ЕК по Програмата.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!