От общо 57 139 дка, засети с хлебна пшеница в община Горна Оряховица, до момента са реколтирани 39 389 дка. Полученото зърно е 18 141 т, а средният добив е 456 кг/дка. Приключила е жътвата на ечемик в общината. 11 798 дка, засети със зърнената култур,а вече са ожънати. Добитото зърно е 5 086 т, при среден добив от декар 430 кг.


Прибрана е и зимната маслодайна рапица, с която бяха засети общо 8 810 дка. Произведената продукция от рапица е 2 643 т при среден добив от 300 кг/дка.


От засетите 200 дка ръж, половината вече са ожънати. Полученото зърно е 35 т, при среден добив от 350 кг/дка.
В Община Горна Оряховица има засети 40 343 дка слънчоглед и 16 909 дка царевица.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!