Превозът на стоки с висок фискален риск да бъде предварително деклариран, предвижда проектозакон на Министерство на финансите (МФ) за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс, който подлежи на обществено обсъждане до 5 декември.
 
 
Списъкът включва определени плодове, зеленчуци, меса и горива. Той бе въведен през 2014 г., като през годините е периодично актуализиран, за да включва днес над 110 вида стоки.
 
Измененията предвиждат производителят или търговецът авансово да декларира в НАП всеки превоз на рискови стоки, независимо дали се внасят или изнасят на територията на ЕС или става дума за доставка във вътрешността на България.
 
Доставка на стоки с тегло до 300 кг и на стойност до 3000 лв. без ДДС не подлежи на предварително деклариране, се посочва още в проектозакона.
 
Данните за доставката да бъдат декларирани от производителя или търговеца по електронен път на страницата на НАП, поне 7 дни преди транспортирането, предвиждат измененията.
 
Всеки отделен превоз ще получава уникален номер, с който купувачът ще потвърждава получаването на стоката пред НАП отново по електронен път. За целта ще е нужен квалифициран електронен подпис.
 
 
При неизпълнение на новите задължения или деклариране на неверни данни, инспекторите от звено „Фискален контрол“ ще налагат глоби в размер на 40% от стойността на стоката, но не по-малко от 5 000 лв.
 
МФ предвижда новата мярка да влезе в сила от 1 юли 2019 г., като до тогава трябва да е готова наредба за данните, които трябва да се обявяват авансово.
 
Очаква се затягането на контрола да намали времето за проверки и данъчните измами. От финансовато министерство посочват, че си дават сметка, че може да възникне допълнителна административна тежест, тъй като ще са нужни кадри и технически капацитет за въвеждането на данните. Освен това купуването на електронен подпис ще утежни не малко производители и търговци.