В инфектираните зони около случаите на заразени диви свине могат да се освободят още по 100 кв. км за групов лов, препоръчват експертите от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието.

Готвят по-лесна регистрация за стопаните на прасета

Тяхното предложение е във връзка със смекчаването на мерките за борба с Африканската чума по свинете (АЧС) и разделянето на инфектираната зона от 200 кв. км на сърцевинна и буферна (под)зони.

Експертите подчертават, че видими и трайни резултати за намаляване на броя на диви свине се очакват едва след 2–3 години. 

От Центъра за оценка на риска обръщат внимание, че в пограничните райони трябва да се действа заедно с ловните дружинки на отсрещната държава.

Експерти: „Важен момент в превенцията и контрола е да се прекъсне връзката между популациите на домашните и дивите свине.“

Според тях друго важно условие за справяне с проблема е, че храненето на диви свине трябва да бъде забранено при популации, чиято плътност подлежи на редуциране.

Техните колеги от Европейския орган по безопасност на храните са казали още през 2014 г., че активният лов ще бъде ефективен само ако се постигне 80% отстрел. В същото време в инфектирани зони, където е наличен вирусът, не следва да се упражнява натиск върху популацията.

Всички балкански страни следва да се координират и да разработят стратегии за управление на този риск на всички нива. Това включва търговия, селско стопанство, ловци, компетентни органи от околната среда, ветеринарни служби, препоръчват още от Центъра за оценка на риска.

Всички новини по темата вижте ТУК.