Новият доклад на  Grand View Research прогнозира, че световният пазар на птиче месо, месо и морски продукти ще достигне 7,3 трлн. долара до 2025 г., а числеността на населението по света, по прогнози, ще възлиза на 8,1 млрд.

FAO прогнозира 12% ръст на пазара на пилешко месо

Домашните птици ще бъдат най-бързо развиващият се сегмент в САЩ, Европа и Индия, смятат анализатори, цитирани от  PR News Wire.

На американския пазар, както показва изследването, проведено от Националния съвет на птицевъдите през юни 2017 г., над 84% от потребителите са купили от супермаркетите птиче месо през предходните две седмици, а 67% са консумирали пилешко месо в заведенията за обществено хранене . За сравнение същите показатели година по-рано са съответно 87% и 72%, но остават на същото ниво като през 2015 г.

Ръст на потреблението на птиче месо, както се окачва, ще има и в Европа, където дялът на пазара на тази продукция ще бъде на ниво 17,4%.

За прогнозния период в Индия потреблението на птиче месо и морски продукти ще расте, тъй като продуктите от другите видове месо ще са по-скъпи.

До 2025 г. търсенето на морски продукти в Индия ще бъде на ниво 27,8% от общия обем в целия Азиатско-Тихоокеански регион. Друга област, в която се очаква потреблението на морски продукти да нарасне силно, са Централна и Южна Америка. Този пазар, по оценки, ще расте всяка година и ще достигне ниво от 6,4% дял на пазара.

Азиатско-Тихоокеанският регион ще се превърне в най-големия регионален пазар за месо, птици и морски продукти, а делът на Китай на този пазар ще възлиза на около 39,5% до 2025 г., се казва още в доклада.