Обсъждат се промени в Закона за пчеларството във връзка в влизането в сила от декември на пълната забрана за използването на пестициди от групата на неоникотиноидите, съобщи инж. Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари (СБП). Михайлов припомни, че след протестите на пчеларите през април България гласува в ЕК „за” забраната на използването на опасните за пчелите пестициди.

 

„През май беше решено, че тоталната забрана ще влезе в сила от декември, но още от този месец трябва да започне изтеглянето на пестицидите от търговската мрежа. Нашите притеснения са свързани с оставащия период от 2 месеца, в който се очаква, че есенните посеви ще бъдат третирани с тях”, каза инж. Михаил Михайлов. По думите му най-сериозно е положението с третирането на рапицата, а и на слънчогледа, което обрича поне още една година пчеларите. Контролът върху използването на опасните пестициди е на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Затова питаме инж. Михайлов водени ли са разговори за съвместна работа.

 

„Да, наскоро проведох разговори с ръководството на БАБХ, както по отношение на сроковете за тотална забрана за използването на опасните пестициди, така и по отношение на Наредба 15 за отравяне на пчелните семейства. Мониторингът по спазването на разпоредбите на наредбата е изцяло в ръцете на БАБХ, но ние, пчеларите, сме нащрек и когато получим сигнал, ние веднага ще сезираме БАБХ. За нас е изключително важно забраната в следващите 2 години да бъде наистина пълна и по никакъв начин да не се допусни използването в България на тези опасни препарати”, обясни инж. Михайлов. Преди дни той е участвал и в заседание на Комисията по земеделие за обсъждане на новия Закон за растенията, по който дебатите продължават. Според пчеларите този закон трябва много бързо да бъде приет, защото от него зависят и промените в Наредба 15, пряко свързани с третиранията на посевите и респективно с отравянията на пчелните семейства. Михайлов, обаче, е категоричен, че Наредба 15 кореспондира пряко със Закона за пчеларството и че до края на 2013 г. трябва да бъдат обсъдени и приети първо промени в Закона за пчеларството и на тази база да се промени и Наредба 15. От СБП изразиха надежда, че законовите промени ще доведат до положителни резултати и смъртността при пчелните семейства ще намалее.

 

Ще припомним, че в края на май ЕК прие решение за ограничаване на употребата на три пестицида от групата на неоникотиноидите. Тези пестициди (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам) бяха признати за вредни за пчелната популация в Европа. Ограничението ще влезе в сила на 1 декември 2013 г. и ще бъде преразгледано най-късно до две години. То е насочено към пестицидите, използвани върху някои растения и зърнени култури, които привличат пчелите и други опрашители. Приетото ограничение изпълнява поетото обещание и бележи още един важен етап по пътя към осигуряване на по-здравословно бъдеще на пчелите в Европа, тъй като пчелите изпълняват две важни роли: не само тази на източник на мед, но и — нещо по-важно — тази на опрашител. Около 80% от опрашването се дължи на дейността на пчелите, то се извършва естествено и не изисква средства.

 

От СБП заявиха категорично пред репортер на Фермер.БГ, че следят стриктно за изпълнението на забраната. По отношение на рапицата, която се очаква, че стопаните ще продължат да пръскат, пчеларите са единодушни, че и в България трябва да бъдат приложени мерките, които други европейски държави предприемат. „Рапицата не е най-важната култура за пчеларите. За нас по-важни акацията и липата, например. Но смятаме, че и у нас трябва да се приеме законова база. В Германия, например, въпросът е ясно и точно решен – неоникотиноидите, с които се третира рапицата, са най-сериозните вредители за пчелите. Германското правителство е осъзнало проблема и плаща обезщетение на пчеларите именно защото пръсканията на рапицата нанасят най-сериозните вреди на пчеларството”, заявиха от Съюза на българските пчелари.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!