Седмата международна конференция 2020 „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти“ ще се проведе на 27-28 октомври, съобщиха организираторите от Института по аграрна икономика, .

Увеличават се пъпешите, дините, крушите и сливите у нас

Акцентите на събитието ще засегнат теми за хранителното осигуряване и хранителните вериги, земеделските стокови пазари, земеделските политики в здравна криза, околната среда и кръговата икономика.

„Конференцията ще обсъжда теми в контекста на ОСП и възможността по-гъвкаво да се редактират Стратегическите планове на отделните държави, на баланса на земеделието и екологията, на развитието на биоикономиката според спецификата на районите, на социално-икономическото разграничаване и балансиране на районите в перспектива. Има доклад и за развитието на дигиталните услуги в земеделието“, уточняват организаторите.

В програмата са включени доклади и участия на агроексперти с полезни за фермерите анализи и информация. Ето част от тях:

    - ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИКИ И МОДЕЛИ – Julia Doitchinova and Zornitsa Stoyanova (University of National and World Economy);
    - ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО: ПРИМЕР ОТ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics, Sofia);
    - ПАЗАРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА ЗА СВИНСКО МЕСО В ЕС – MARKET INTEGRATION IN THE EU PORK MARKET – ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ НЕЛИНЕЙНИ ПАНЕЛНИ МОДЕЛИ – Mariusz Hamulczuk (Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW);
    - БИОИКОНОМИЧНА ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ – Vassil Stoychev, Bozhidar Ivanov (Institute of Agricultural Economics (IAE), Sofia);
    - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛЕЧНИ И МЕСНИ СЕКТОРИ – Vassil Stoychev (Institute of Agricultural Economics, Sofia);
    - ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ ПАЗАРА НА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – Doriana Milenkova (Institute of Agrarian Economics, Sofia, Bulgaria);
    - МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ПЧЕЛАРСТВОТО В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА НА РУСЕНСКИ РЕГИОН – Lyubomir Lyubenov, Angel Kanchev (Department of Economics, University of Ruse);
    - ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ДОБИВИТЕ В СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ – Bozhidar Ivanov, Petko Simeonov, Mihaela Mihailova (Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria);
    - ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – Bozhura Fidanksa PhD Student** Associate Professor Peter Borisov PhD**Prof. Dimitre Nikolov PhD*.

Останалите теми и доклади, формулярите за участие, както и повече подробности за конференцията може да видите на сайта на Института.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.