Повече продукция от пъпеши, дини, круши и сливи у нас отчита последният оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

ДФЗ изплати още над 2,8 млн. лева по de minimis

Към средата на септември тази година реколтата от дини е нагоре с 25,8% на годишна база. При пъпешите ръстът е още по-голям – 57,2%, спрямо същия период на миналата година.

Основен принос за повечето дини и пъпеши имат по-големите засадени и реколтирани до момента площи, като при пъпешите се наблюдава и увеличение на средния добив от декар.

При ягодите на открито производството сериозно спада. Намалението е с 37,1% спрямо година по-рано.

Увеличение в реколтираните площи и средния добив от тях има и при някои от трайните насаждения. Изглежда, доскоро пренебрегваните круши отново се завръщат на сцената и отчитат ръст, макар и все още малък, с 2,3% на годишна база.

Доста по-внушителен е скокът при сливите. Към 17 септември събраното количество е с 41,5% повече спрямо година по-рано.

Агроанализът посочва като причина повечето реколтирани площи със сливи тази година, но и по-високия среден добив от настоящата сливова реколта.

Заради забавения темп на прибиране на реколтата и/или по-ниските средни добиви, засега продукцията от останалите наблюдавани трайни насаждения е в границите от 29% (при прасковите) до 64% (при винените лозя) под миналогодишната.

Спадът при ябълките е с 51,2%, а при малините - с 54,6%.

Реколтирани са и 573 ха с орехи, като производството възлиза на 698 тона. 

При зеленчуците производството на картофи, пипер и домати на открито изостава с между 2,3% при картофите и 38,9% при доматите спрямо година по-рано.

Това донякъде се обяснява с по-късното прибиране на реколтата. Продължава реколтирането на открити площи, засадени с краставици и зеле, като са прибрани съответно 10 570 тона и 9 495 тона.

А в оранжерийното производство вече тече третото зареждане с краставици и домати. До момента на закрито са произведени 36 063 тона домати и 37 816 тона краставици.