Да се отложат с един месец плащанията за наем на обработваема земеделска земя предлага кметът на община Тервел Симеон Симеонов.

Време е за ренти!

Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет. Мярката се предприема в подкрепа на земеделските стопани, които заради лошите климатични условия получиха изключително лоша реколта, съобщиха от добруджанската община. 
 

Вместо до 30 октомври , наемите ще се изплащат до 30 ноември тази година. При  одобрение от Общинския съвет, земеделските стопани могат да се забавят с още един месец и няма да дължат лихви за този период. 

В предложението си кметът Симеон Симеонов изтъква, че реколтата за стопанска 2019/2020 г. от есенниците не е добра и е закономерно следствие на оскъдната на снеговалежи зима и на последвалата пролет с малко дъждове. В докладната записка се казва още, че сухата втора половина на лятото редуцира и добивите от пролетните култури в община Тервел. Освен това в отделни райони посевите са пострадали от градушка. 
Предстоят сериозни плащания пред земеделските стопани, сред които е и рентата, допълва кметът Симеонов. Производителите задържат в момента оскъдните си количества зърно в очакване на по-добра цена. 

Симеон Симеонов: „Традиционните за нашата община зърнени култури в момента се изкупуват на цени, които са неизгодни за производителите с оглед на себестойността им на килограм продукция. Земеделците имат задължения за разплащане, сред които е и рентното плащане за наетата земя. Производителите трябва да продават продукцията си при неизгодни към момента цени. В същото време, тенденциите в пазара на земеделска продукция са ориентирани към поетапно повишаване на изкупните цени с навлизането в зимния период на годината”.

Отсрочването на крайната дата, до която земеделците да изплатят наема си за обработваните от тях земеделски земи е една от мерките, с които община Тервел може да бъде полезна за местния земеделски бизнес в условията на криза. Плащанията не могат да се забавят повече от месец, тъй като приходите от наеми на земеделски земи в техния пълен размер са планирани в бюджета на общината. Тези суми са разпределени за издръжка на дейностите в разходната му част. Това прави неприемливо отсрочването на задълженията на наемателите на земи за период по-дълъг от 30 ноември 2020 г., тъй като при по-късна дата общинското ръководство няма да може да разплати своите задължения към края на годината.