Броят на звената, които участват в прилагането на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за програмния период 2014-2020, се намалява, реши правителството.
 
Закрива се междинното звено за ПМДР в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като функциите се прехвърлят на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Това ще осигури подобряване на ефективността на системите за управление и контрол. По този начин структурата и управлението на ПМДР ще се доближи максимално до останалите оперативни програми, което ще осигури интегриран модел за прилагането на програмата според действащата нормативна база, включително и унифициране на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения.
 
Част от наличния административен капацитет на дирекция „Структурни фондове по рибарство“ в ИАРА ще се влее в структурата на Управляващия орган, за да се гарантира приемственост.