В разгaра за жътвената кампания в общините Горна Оряховица и Лясковец се предприемат мерки за опазване селскостопанската продукция, контрол за спазването на правилата за пожарна безопасност и за недопускане на пожари в реколтата. С узряването на зърнените култури, повишаване на дневни температури и засушаванията, се увеличава и опасността от пожари. Това става ясно от информация на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Горна Оряховица.
 
От Пожарната призовават  земеделските производители при започване на жътвата да трябва да се вземат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газстанции, бензиностанции и други обекти. 
 
Ето и основните правила, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания, които трябва да се спазват :
 
 
- Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
 
- Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, и в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
 
- Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата!
 
- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
 
- Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност!
 
- Не допускайте палене на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж и до вече ожънати масиви, и по-малко от 50 метра до тях !
 
- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата!
 
- Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
 
- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
 
- При пожар веднага съобщете на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара.
 
Обажданията на този телефон са безплатни и по мобилните телефони. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара – хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, и им окажете нужното съдействие!

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!