Повече адекватна, своевременна държавна подкрепа и внимание към  секторите овцевъдство и козевъдство. Това става възможно с гласуваният днес доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП. 
 
 
„Овцевъдството и козевъдството са несъмнено едни от най-уязвимите сектори на животновъдството в Европейския съюз. С приемането на доклада за овцевъдството и козевъдството смятам, че ще подпомогнем фермерите в тези области, особенно в България“. Това заяви евродепутатът Момчил Неков във връзка с приемането на доклада.
 
С доклада се призовава държавите членки да изготвят средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие на овцевъдството и козевъдството с предложения относно начини за подобряване на селекцията на породите и пазарното реализиране на продуктите от секторите. 
 
Подчертва се и необходимостта от финансова подкрепа и запазване на субсидиите и на местните породи, а където е необходимо и нейното увеличаване.
 
22 от общо 28-те държави членки предоставят обвързани с производството помощи за секторите овцевъдство и козевъдство, на средна годишна стойност 486 милиона евро (средно по 12 EUR на глава добитък, а в България тази ставка е двойна).
 
 
„Цените на овчи и кози продукти не трябва да падат под определени прагове, затова с доклада призоваваме Европейската комисия и държавите членки да проучат веригата за доставки при секторите овцевъдство и козевъдство, за да се гарантира, че фермерите получават адекватна подкрепа“, коментира Момчил Неков.
 
Към 40% е спадът на консумацията на овче и козе месо в рамките на Европейския съюз за последните 15 години — от 3,6 на 2 кг на глава от населението в момента. В тази връзка се насърчава провеждането на промоционални кампании в ЕС за консумиране на месо от овце и кози, както и на млечни продукти от тях. 
 
Докладът отбелязва въвеждането на подвижни доилни инсталация и кланици или установяването на такива съоръжения на място като необходимо за улесняването на производството на продукти от овче и козе месо и мляко. Това е препоръчително за страни, като България с малко на брой кланици.