България ще се възползва от възможността да предостави държавна помощ за реклама на качествените вина в страните извън Европейския съюз.
 
 
Националното финансиране ще бъде в допълнение към подкрепата от ЕС по мярка „Популяризиране в трети държави“ от националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Според правилата европейската помощ може да покрива до 50% от разходите за промоция. 
 
В края на февруари тази година на заседание на постоянната работна група е взето решение България да се възползва от възможността за предоставяне на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ в размер на до 30% от извършените разходи. Така заедно с европейската помощ рекламата на качественото българско вино извън ЕС ще може да се субсидира с до 80%.
 
Това стана ясно от доклад на земеделският зам.-министър Лозана Василева за предстояща промяна в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019 – 2023 г.
 
Снимка: pixabay.com
 
Предвиждат се и промени в размера на авансовите плащания. Заявителите вече ще имат право да искат до 80% авансово плащане от размера на одобрената финансова помощ. Досега размерът е бил 50%.
 
„Очакваният брой на бенефициентите по мярка „Популяризиране в трети държави“, които ще се възползват от допълнителното финансиране със средства от националния бюджет, е 10 дружества и организации“, отбелязва зам.-министър Василева в доклада си.
 
Институциите, заинтересовани от промените в наредбата, са аграрното министерство, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Изпълнителната агенция по лозата и виното. Срокът за обществено обсъждане на проекта изтича на 19 април.