Полша бе тазгодишният домакин на ежегодната международна конференция на проекта „Хляб на мира“. Водещи българската делегация бяха председателят и зам.-председателят на НАЗ – Румяна Ангелова и Мариела Йорданова, чието стопанство осигури реколтата от ръж от нашата страна за 2015 г. Участие взеха още и Ася Гочева, организационен секретар на НАЗ и координатор на Проекта за България, както и Марина Бракалова от Постоянното представителство на България към ЕС. Събитието се проведе в гр. Познан под патронажа на полския министър на земеделието и развитието на селските райони, Марек Савицки.
[news]

Началото на форума бе отбелязано с пресконференция и церемония по предаване на Хляба на мира на Унгария, която ще бъде домакин на конференцията следващата година. Полският министър Марек Савицки и унгарският зам.-министър на земеделието Мартон Битай поставиха акцент върху почитането на хляба, като най-важната и свещена храна. Послания за запазване и подхранване на мира бяха отправени в изказванията на зам.-министъра на земеделието на Германия Петер Блесер и координатора на Проекта за Полша, Михал Матискел. Идея за разширяване на партньорството между държавите-участнички от Централна и Източна Европа, бе лансирана от Мартон Битай. Според него всички 12 страни от Проекта трябва да имат по-значима роля при оформянето на Общата селскостопанска политика на ЕС и да намерят общ език в защита на интересите си.
 
След пресконференцията, програмата продължи със семинар, на който партньорите в инициативата „Хляб на мира“ представиха участието си през 2014/2015 г. Ръководителят на Проекта д-р Гибфрид Шенк обърна внимание на важността от укрепване на европейските ценности, а също от разпространяване и достигане на позитивните послания на инициативата до народите. НАЗ използва възможността да заяви удоволствието си от партньорството в Проекта за поддържане на паметта от мрачното разделение на европейския континент през изминалия век, за споделена надежда за утрешния ден, за подкрепата на мира, сътрудничеството и обединението между държавите, чрез земеделието.

На форума бе поставено и предложение за учредяване на независими асоциации „Хляб на мира“ във всяка отделна страна-партньор.
 
България ще приеме чуждестранните гости от партньорските организации през 2017 г.


© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!