Световното производство на пшеница продължава да бележи растеж, главно заради нарастване на отглеждането в Русия и Европейския съюз (ЕС). Това сочи доклад на Американския департамент по земеделие (USDA) от месец ноември за световното производство, търсене и предлагане на зърно.
 
 
Крайните запаси са оценени на 267,53 млн.тона, което е с 0,6 млн.тона по- малко в сравнение с предишната прогноза на експертите, пише още в доклада.
 
 
Прогнозата на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството на пшеница в ЕС за 2017/18 се запазва на същите нива (151,8 млн.тона) като при тази от месец октомври. При меката пшеница пък се наблюдава понижение от 0,3 млн.тона, основно в Испания, Холандия, Чехия, Естония, Латвия и Литва. С 0,25 млн.тона комбинирано се е увеличило производството в Белгия/Люксембург, Франция, Ирландия, Австрия и Хърватия.
 
При твърдата пшеница се отбелязват увеличения във Франция и Испания. Прогнозите на ЕК предвиждат намалени площи в сравнение с 2016/17, добри добиви в страните от ЕС (рекорд за Румъния) и повишено производство до 151,8 млн.тона. Добивите от зимните култури са засегнати основно в Испания заради сушата. 
 
 
В прогнозите на Международния съвет по зърно (IGC), производството в световен мащаб продължава да бележи повишение, като то се дължи основно на завишената с 1 млн.тона прогноза за производството в Русия. В ЕС прогнозата този месец върви надолу с 0,3 млн.тона като стойностите са 151,30 млн.тона.