Дания прилича на България по площ. Специфичното обаче е водената политика в страната. Според Бярне Уолфарт, председател на датската овцевъдна асоциация именно благодарение на субсидиите, сектор „Селско стопанство“ съществува в страната. 
 
Йозеф Щокъл, Австрия: Искаме да произвеждаме мляко и месо на световни цени
 
Секторът в Дания
Ние сме малка страна, по площ наподобавяме на България. 50% от нашите стада са с по-малко от 50 животни. У нас за голямо стадо се смята това с 300 животни. В Дания почти нямаме овце за мляко, единствено 2 от всичките ни стада са в млечно направление. Основно гледаме овце за месо. 
 
Имаме много области и земи, където се плаща на фермерите, за да отглеждат там своите животни – ландшафтна политика. За някои от по-големите производители на това се дължи 50 % от дохода, който получават.  Ландшафтната политика изисква огромни области, за да се извършат  тези дейности и да се изграждат трайни съоръжения. Изисква и много грижи и време, тъй като когато фермерите се местят, те трябва да местят и оградите с тях. 
 
 
От друга страна, ако искаш да се занимаваш със земеделие, не е трудно да започнеш, тъй като земята просто ти се дава.
 
Реализацията на месото
Най-често сделките у нас се извършват между продавачи и купувачи, които се познават. Всичко е предварително уговорено. След сделката, животното се дава на кланица. В Дания, в супермаркетите се предлага овче месо от Ирландия или от Нова Зеландия. Желанието на нашите консуматори е за малки порции, много рядко някой си купува цяло животно. Кланиците у нас са постоянни, цените от година на година се държат стабилни. 
 
Цените
Цената на агнешкото е около 4 евро/кг живо тегло. Като идеята е клиентът да закупи животно до 50 кг, защото тогава получаваме тези 4 евро, ако животното е по-голямо цената се редуцира.
 
За пречките и субсидиите
Бюрокрацията е навсякъде. Това е и основният проблем в Дания.
 
Що се касае до субсидиите, ако погледнем стандарта на живот, у нас той е много висок. Ако нямахме субсидии, нямаше да имаме и селскостопански сектор в Дания. Преди субсидиите бяха разделени половината се даваха на животновъдите, а другата половина бяха отделени за земята.  В момента всички субсидии се дават за земя, без значение дали си животновъд или се занимаваш със зърнопроизводство. В зависимост от направлението ти, се сформира и субсидията, която получаваш.