Семинар за социално осигуряване и данъчно облагане на земеделските стопани – облагаеми и необлагаеми доходи, ще се проведе в Шумен. 
 
 
Събитието, организирано от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Националната агенция за приходите (НАП), ще се проведе на 26 март от 10:00 часа.
 
[news]
На срещата г-жа Десислава Воденичарова - главен инспектор по приходите в НАП ще запознае гостите с данъчното облагане и социалното осигуряване на земеделските стопани. Тя ще представи пред аудиторията облагаемите и необлагаемите доходи.
 
Експерти от НССЗ пък ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.
 
Срещата ще се проведе в  Шумен, хотел „Замъка“,ул. „Васил Левски“ № 17. Събитието е отворено и безплатно за всички фермери и заинтересовани лица.
 
П Р О Г Р А М А
 
10:00 – 10:15 ч. Регистрация и откриване на семинара
10:15 – 10:45 ч. Данъчно облагане на земеделските стопани. Облагаеми и необлагаеми доходи
10:45 – 11:00 ч. Дискусия
11:00 – 11:30 ч. Социално осигуряване на земеделските стопани
11:30 – 11:45 ч. Дискусия
11:45 – 12:00 ч. Кафе-пауза
12:00 – 12:45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020
12:45 ч. Дискусия и закриване на семинара