Производителите на оранжерийни домати ще получат 500 хил. лева за борба с вредителите, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Производител: В Пловдивско зарязват доматите по борсите

Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“.

Подпомагането ще компенсира разходите, които оранжерийните зеленчукопроизводители са направили, за да закупят продукти за растителна защита срещу миниращия молец. 

Субсидията ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не може да надхвърля 2500 лв./ха с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара). 

Градинарите трябва да представят декларация за наличие на доматен молец в парниците си, както и предписания от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за унищожаване на вредителя. 

Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за прилагане на държавната помощ.