Кандитстването по подмяркамярка 5.2, по която загубилите стадата си стопани, можеха да ползват средства за заселване на нови животни, приключи, но резултатите показаха, че желаещи почти няма - системата отчита само три проекта.

Само трима желаещи за финансиране по подмярка 5.2

Защо това е така и къде са подводните камъни в новозаселването на фермите с животни, разговаряме с Радостина Донева, председател на Асоциация за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня. 

Проблемът с тази мярка е, че едно от изискванията към кандидатите беше те да са активни земеделски стопани по Наредба 3, разкрива браншовият представител.


Радостина Донева: "По-голямата част от нашите стопани животните им бяха унищожени пролетта, преди март месец на 2020 г. В момента, в който те останат без животни, не може да им се изкара анкетна карта, с която те да си подновят регистрацията като земеделски стопани.

На някои от фермерите, които отглеждаха само източнобалканска свиня, им бяха заличени и самите обекти. По инициатива на ОДБХ – Шумен бяха заличени някои от обектите. Не мога да ви отговоря защо."

Те сега тепърва трябва да минат през целия ад на регистрация по чл. 137 и след това за своя сметка изцяло да изграждат биосигурност и да населват.

Донева има опасения и относно възстановилите вече животните си ферми. Дали становището от Центъра за оценка на риска, което трябва всеки стопанин да получи преди да населва отново за степента на риск в региона, няма да изиграе лоша шега на фермерите? Ако утре се окажат отново поразени от Африканската чума, може ли вината да се препише на тях и да не получат обезщетения?

Какво още сподели по темата Радостина Донева, може да разбервте от видеото.