400 са подадените проекти за закупуване на земеделска техника до момента по мярка 4,1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това обяви в Разлог земеделският министър Десислава Танева. 
 
„Приемът за закупуване земеделска техника ще приключи скоро, като вече имаме 400 заявления с допустим разход от 242 млн. лв. От тях 129 млн. лв. са исканата субсидия. Има голям интерес след като отпадна условието първи по време, тъй като това породи лоши практики“, каза Танева. Земеделският министър каза още, че до края на годината се очаква да има още един прием по мярка 4.1.
 
Фермер.БГ припомня, че приемът на проекти за закупуване на земеделска техника ще продължи до 18 май 2015 г. Заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника, ще се приемат до 8 юни 2015 година. 
 
В рамките на този прием не се допускат проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. 
 
Бюджетът, отпуснат за първия прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства е в размер на 150 000 000 евро. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!