Общо 23 проверки на агропазари, борси и тържища са извършени в област Пазарджик през месец октомври, каза инж. Антоанета Копривщенова, експерт от проверяващия екип, цитирана от радио Фокус“. На стоковото тържище в пазарджишкото село Огняново са извършени проверки, съобразени с работното време на обекта.

 

Проверени са 795 земеделски производители и 30 търговци. Контролът е показал, че съхраняваните храни са придружени с търговски документи, проверени са входящи и изходящи дневници, записи за отчитане на температура на хладилни съоръжения, налични палетни карти, запазване целостта на опаковките, спазване на наредбата за етикетиране и представяне на храните. За предлаганите меса и месни продукти се представят редовни придружаващи документи.

 

Предлаганите плодове и зеленчуци са с произход България, трети страни и страни от Европейския съюз, като са придружени с необходимите документи за съответствие на качеството от фирмите доставчици, копие за сертификат и качеството на продуктите, стокови разписки. Плодовете и зеленчуците са в подходящи опаковки и са етикетирани.

 

За наличните количества плодове и зеленчуци, предлагани на пазарите на производителя, са представени фактури, приемо-предавателни протоколи от регистрирани земеделски производители за плодовете и зеленчуците с произход България. Не са констатирани груби нарушения и няма съставени актове за това, уточни инж. Копривщенова.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!