В началото на месец юни Държавен фонд „Земеделие“ изплати  35, 6 млн. лева на биопроизводителите. Около 420 бенефициенти са с орязани субсидии, а 245 не получиха никакво плащане по Мярка 11.

Десислава Танева: Да, има проблеми с биорегистъра

От аграрното ведомство дадоха на фермерите допълнителен срок за поправки в системата, а министър Танева призна, че с нововъведения биорегистър има проблеми. В редакцията на Агри.БГ ежедневно пристигат сигнали от засегнати биопроизводители, които твърдят, че при изрядни и подадени в срок документи, не са получили още плащания по биологичната мярка. Представяме ви историята на Александър Петров, оторизиран да представлява производител на биобадеми

"След като изпратих второ запитване през системата СЕУ имам съответните отговори, защото се аргументирах. Оказа се, че има необърнато внимание на документите от тяхна страна", споделя пълномощникът.

Бенефициентът, представляван от Петров, има 50 дка бадеми и тревни площи, които не се заявяват. Началото на историята започва от смяната на сертифициращата фирма с друга, която има добро реноме.

Александър Петров: „Имаме регистрация, направена от фирмата в съответния биорегистър. Във времето, когато е необходимо издаването на сертификат – четвърта срещу пета година на биологично производство, фирмата ни го издаде. Там е упоменат добив от 0 кг., понеже проверката е извършена преди времето за добиване на продукцията. Това означава, че ако няма добита продукция през тази година, ние нямаме право да получим плащане и трябва да върнем всичко с лихвите за изминалите 4 години.“ 

След като е запознат с проблема от представител на ДФЗ, Петров се свързва с биологично сертифициращата фирма и те коригират данните спрямо това, което е подадено като добив от производителя. До края на ноември 2019 г. от биопроизводителите трябваше да бъдат входирани сертификационните писма със сертификатите за добив. На 20 ноември, което е 10 дни преди изтичане на крайния срок, Петров внася писмо с коригирания сертификат в централата на ДФЗ и получава входящ номер.

Александър Петров: „В Системата за електронно управление, която е изключително полезна, ми направи впечатление, че нямаме отказани заявление и плащане по мярка 11, а просто отсъстваше такова като ред в таблицата. 

Писах до СЕУ на 6 юни, казаха ми, че не съм представил сертификат, което не е така. Позвъних на служебните телефони на Фонда и цитирах техен входящ номер, който ми е издаден при входиране на сертифициращите документи. Оказа се, че не са обърнали внимание на сертификационното писмо, което е с изчистена вече грешка за добив. Вместо 0 кг., има 100 кг биологично сертифицирани бадеми.

Разбраха, че съм прав и обещаха, че ще направят всичко възможно да отстранят проблема. За собствена сигурност написах ново писмо в СЕУ от 10 юни, с молба случаят да бъде разгледан повторно. Отговориха: „Здравейте, ще преразгледаме представения от вас сертификат. Подпис: Екипът на СЕУ“

По думите на Петров този бенефициент не е имал никакви проблеми през годините и винаги е бил изряден.Стопанството на биопроизводителя е имало няколко проверки през годината за кръстосано съответствие и по Натура 2000. Отчели, че всичко е наред.

Александър Петров: Чувствам се ощетен, защото съм направил всичко нужно. При мен е някаква скромна сума от 10 000 лв., но има случаи, в които заради проблем с биологичния регистър, липсват плащания от по четвърт милион. А тези хора продължават да изпълняват задълженията си.

До днес нямаме плащане по мярка 11, нито пояснение кога ще бъде извършено и изчистена ли е грешката при тях.

Какви загуби ще претърпи бенефициентът, който представлявам?! Той има наети два парцела от общината, чиито наеми са в размер на около 10 000 лв. Крайната дата за плащане на наема без лихви е 30 юни.

Неплащането и вече цял месец забавяне на сумата по мярка 11 ни кара да бавим внасянето на наема. После лихвите ще са за наша сметка.

Надеждата ми беше, че поне до края на месец юни ще има някакво развитие, но нищо засега не показва това. Всичко ни е изрядно, предадено в срок, финансиране не сме получили, не по наша вина, а ние ще платим загубите.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Обвързана подкрепа – вижте окончателните ставки

Наредба 44 – облекчават животновъди с правилно тълкуване на закона

Производител: Модерните оранжерии се нуждаят от по-голяма помощ