Лекция на тема „По-малко соматици – повече парици“ изнесе проф. д-р Юрий Митев от Тракийския университет в Стара Загора, по време на пътуващия семинар за животновъди.
 
 
Форумът е организиран от Професионалния център по животновъдство към Тракийския университет и се проведе в търговския център на Агритоп в Долни Дъбник.
 
„Много често заболяването на вимето, крайниците и репродуктивната система са взаимносвързани. Освен това има и възможност за взаимно предаване. Важно е да се каже, че маститите причиняват големи загуби, които могат да достигнат и 70% от общите загуби. Тези загуби са невидими за фермерите, но те съществуват и се виждат в един краен етап“, каза Митев.
 
Експертът припомни, че млякото при третиране трябва да се изхвърля, а честа практика на фермерите е да го използват за храна на други животни, което е неправилно.
 
Загубите при проява на мастит могат да са сериозни.
 
„Има няколко вида загуби. Например при директните загуби вие плащате цената на антибиотиците, имате загуба от неуползотвореното мляко. Освен това се редуцира дневния млеконадой. Важно е да отбележа, че маститите стават най-вече от предояване, отколкото от неиздояване. Друг вид загуби са индиректните – от удължаването на междуотелния период, плащането за допълнителни изследвания. Заедно с това има разходи при брак на животното, ако изходът от лечението е неблагоприятен. Има възможност и за предаване на заболяването от едно на друго животно“, открои професора.