Срокът, в който пчеларите могат да подадат заявления за отпускане на държавна помощ de minimis, започва да тече от днес. Документите ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) до 15 януари 2019 г.
 
 
Бюджетът на помощта е 3,5 млн. лева. Ставката за едно пчелно семейство ще бъде определена след приемането на всички заявления от кандидатите. Парите ще бъдат от бюджета за държавни помощи за 2019 г. Затова все още не е ясен срокът за изплащане на помощта.
 
От ДФЗ припомниха, че право на подпомагане имат пчеларите с поне 20 пчелни семейства и които през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. 
 
„Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед“, обясниха от Фонда.
 
Поначало общата сума по схемата de minimis за един земеделски стопанин или за едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро или 29 337.45 лв. за период от три данъчни години.