Правителството прие разпореждане, с което министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата като акционер в капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД в Сливен.
 
 
До момента тези права се упражняваха от министъра на земеделието, храните и горите. Акционерното дружество е с капитал от над 15 млн. лева, а като собственици участват земеделското министерство с 94%, община Сливен, община Сунгурларе и други дребни акционери. То отдава под наем оборудване, съоръжения и търговски площи.
 
До месц март 2017 г. капиталът на дружеството е бил 7,8 млн. лева. След продажби на акциите, той е увеличен на 15,3 млн. лева. Финансовият отчет през 2016 г. отчита 458 хил. лева приходи и 715 хил. лева загуби.
 
С промяната в управлението се цели привличане на инвеститори.