Климатичните условия и ситуацията на вътрешния пазар в страната се очаква да съдействат за увеличаване на производството на домати, пипер и краставици през тази година.
 
 
Възможно е производството на домати да достигне 164 хил. тона, като отбележи ръст с около 9% в сравнение с предишните три години, обявиха анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.
 
Производството на пипер се очаква да се доближи до 48 хил. тона. Това количество е с 14% по-ниско от средното за последните три години. За реколтата от краставици е възможно да достигне 70 хил. тона, като по този начин ще надхвърли с около 11% осреднения резултат за предишните три години.
 
 
„Увеличението, което се предвижда за производството на основните зеленчуци, се основава на допусканията за добри природни условия и постепенно стабилизиране на производството, където вътрешното предлагане е по-малко, отколкото търсенето, а това е основание за повишение на цените“, коментират икономистите.
 

За изкупните цени на зеленчуците са характерни както големите сезонни колебания, така и значителните годишни изменения. 

 
Очакванията за изкупната цена на полските домати засега е за равнище от 0,63 лв./кг или с 8% над средната за последните три години. При оранжерийната продукция прогнозата за изкупната цена е около 0,92 лв./кг.
 
При полския пипер изкупните цени ще бъдат вероятно на нива от 0,68 лв./кг. Тази цена е с около 2% под средната за периода 2016-2018 година.
 
                    Изкупни цени на основни зеленчуци в България - лв./тон без ДДС
 
 Източник: НСИ                                                                                          * Прогнозни данни, CAPA
 
За краставиците на открито изкупната цена вероятно ще е 0,85 лв/кг – с 5% над средното за последните три години, докато при оранжерийното производство цените ще са около 1,29 лв./кг – със 7% над тези от предишните години.
 
Няколко тенденции се очертават в потреблението на зеленчуци в страните с по-високи потребителски възможности в Европа.
 
Около 40% от потребителите в ЕС пазаруват биологична продукция, а около 50% търсят продукти от къси вериги на доставка – от фермерски пазари или от конкретни производители. Заедно с това и расте консумацията на сезонните зеленчуци и плодове.
 
Топлата зима в Европа през последните седмици не създава предпоставки за сътресения на пазара на зеленчуци по отношение на снабдяването. Това води и до леко понижение на февруарските цени в сравнение с тези от януари, отчитат икономистите.