Департаментът по земеделие на САЩ (USDA) потвърди очакванията за поскъпване на пшеницата през пазарната 2018/2019 година в първия си доклад за търговията на основните зърнени продукти.
 
 
Анализаторите от ИнтелиАгро изследват основните фактори на глобалния пазар в нова публикация в блога на организацията.
Първите прогнози на USDA за пазарната 2018/2019 г. показват отстъпление от миналогодишната рекордна глобална реколта от пшеница – с 10 млн. т (1.5%) до 748 млн. т.
 
В основата на спада е Русия, където се очакват с 13 млн. т по-малко от постигнатия през изминалата кампания исторически връх. Понижение в рамките на 1 млн. т се прогнозира и за ЕС, Украйна и Казахстан.
 
Продължаващата няколко месеца суша в основните производствени райони в САЩ вероятно ще доведе до добиви от зимна пшеница, които ще бъдат значително под средните. В допълнение площите са най-малко за последните над 100 години. Повечето засята пролетна пшеница и по-добрите условия за нея, обаче, компенсират на този етап лошите данни за зимната. На другия полюс са Австралия и Канада, където USDA залага на ръст в производството от по 2,5 млн. т.
 
В същото време потреблението през годината ще продължи да расте – с около 10 млн. т до рекордните 754 млн. т, водено от засиленото търсене за внос в Китай, Югоизточна Азия и някои страни от Северна Африка и Близкия изток.
 
 
По този начин за първи път в последните шест години потреблението на пшеница в света може да изпревари производството, довеждайки до спад на запасите в края на идната пазарна година с около 6 млн. т до 264 млн. т. Те обаче продължават да са повече от една трета от общото глобално потребление.
 
Площите с пшеница в България по оперативни данни са близо 11.4 млн. дка – с почти 4% повече на годишна база. Условията в преобладаващата част от страната досега са благоприятни – температури близки до оптималните и висока влагозапасеност, на места дори са отчетени преовлажнени почви. 
 
Това се отразява и в първите прогнози на ЕК за добивите в Общността. Според тях, производителността от пшеница в България може дори да надхвърли рекордните миналогодишни резултати. По-добри са и прогнозите за ЕС като цяло. Очакванията през април показват и с около 4% по-висок добив от рапица в страната на годишна база. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), площите с културата са и значително повече спрямо предходната кампания – с 10% до почти 1.9 млн. дка.
Продължителната суша в ключови райони на САЩ поставя под въпрос реколтата от пшеница, а на този етап изглежда Русия няма да успее да повтори миналогодишния рекорд, отпускайки натиска върху цените на Черноморския и Средиземноморския пазар. Това в крайна сметка очертава първи спад на преходните запаси от 2012/2013 г. насам.
 
Положителните новини за цените се допълват и от царевицата, където стабилният ръст в потреблението (особено в Китай) изпреварва производството (поради очакван спад на площите и добивите в САЩ) и може да стопи значително глобалните запаси в на втора поредна година.
 
Изследователите от ИнтелиАгро уточняват, че твърде много неизвестни продължават да стоят за степента на изменение на цените, като с по-голяма сигурност ще може да се говори през следващите 1-2 месеца. 
 
В глобален мащаб пролетниците в Северното полукълбо все още са в много ранна фаза на развитието си и наличните прогнози са базирани предимно на исторически данни и състоянието на климата на този етап. Есенниците пък тепърва навлизат решителен за добивите период. 
 
Световните пазари на суровини предлагат и още едно предизвикателство. Възстановяването на цените на петрола през последните месеци е сред факторите, подкрепящи търговията на суровини за етанол, а наличието на прогнози до края на годината котировките да доближат 100 долара за барел дават още една причина за оптимизъм сред стопаните, допълват анализаторите от ИнтелиАгро.