Искането за актуализация на Държавния бюджет е входирано в деловодството на Народното събрание. В мотивите, с които служебният министър председател Георги Близнашки иска актуализация на бюджета става ясно, че недостигът в Държавната хазна за селскостопанския сектор е сериозен. 
[news]
По бюджета на Държавен фонд „Земеделие” се очертава недостиг в размер 92,1 млн. лв., е записано в Мотивите към закона. 60 млн. лв. от средствата са за изплащане на националните доплащания за животни към животновъдите, 22,1 млн. лв. - за изплащане на ДДС за общините по Програмата за развитие на селските райони и други програми. За държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци са заложени 10 млн. лв. 
 
По бюджета на Министерството на земеделието и храните също се очертава недостиг, който е в размер 16,4 млн. лв. От тях за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните са заложени 5,4 млн. лв., за Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителната агенция по горите – 4 млн. лв., и на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лв.
 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!