Внезапна паника обхвана стотици земеделски производители от новина, че една от биосертифициращите фирми е с отнет лиценз от страна на министерството на земеделието. 
 
 
Става въпрос за „Кю Сертификейшън". Според  информацията, фирмата ще изгуби лиценза си, като старото разрешително изтича утре – 30 март. 
 
Във Фейсбук Българска Асоциация Биопродукти написа: 
„Министерството на земеделието отне лиценза на Кю Сертификейшън (QC). 
Най-сериозните биофирми ще изгубят бизнеса си без този сертификат. Дори да успеят да се прехвърлят в друга сертифицираща организация в рамките на един работен ден, което е практически почти невъзможно, са обречени на фалит! Трябва да печатат нови етикети, нови рекламни материали и това не е всичко!
За съжаление на практика сме във финалния епизод на обявената от държавата война с биоземеделието в България!!!“.
 
Още на 28 февруари сертифициращата фирма е публикувала на сайта си следния текст: 
 
„Уважаеми дами и господа,
в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2019г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на „Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на МЗХГ. Уведомяваме ви също, че дружеството е предприело необходимите действия за подновяване на разрешението в опредлените срокове съгласно ЗПООПЗПЕС.“
 
Разрешителното на сертифициращите фирми е за четири години. След това се минава през преакредитация и се прави ново разрешение от министерството на земеделието за работа на контролиращия орган. 
 
В същото време - 
„От МЗХГ са звъняли на нашите оператори снощи, че няма да ни подновят разрешението. За нас това е изненадващо и шокиращо, тъй като не е имало никакви индикации, че това ще се случи. Не сме получили официално уведомление от МЗХГ и мотивите не са ни известни.
 
Изпълнили сме всичко, което отдел биологично земеделие е поискал от нас. Имаме подновен сертификат за акредитация за четиригодишен период и оценките ни са без забележки по контролната дейност. За целия биосектор действията на МЗХГ са необясними и ние сме признателни и оценяваме цялата подкрепа, която получаваме в момента. Нашите оператори не желаят да се прехвърлят към други контролиращи лица.
 
На тях не се и дава такава реална възможност, защото също биват уведомени неофициално по телефон буквално в последния момент. На нас също не е дадена възможност да се защитим“, каза за Фермер.БГ Анна Карова, изпълнителен директор на фирмата.
 
"Звъняли са на хората вчера вечерта и много от операторите са ги попитали как е възможно да им звънят по телефон и да им съобщават подобно нещо и че е редно уведомлението да е писмено. Ние също още нямаме официален документ. Техните действия са огромно уронване на престижа ни и злепоставяне, за което ние ще търсим максимални обезщетения и персонална отговорност. Клиентите ни абсолютно ни подкрепят и не желаят принудително да се местят при други контролиращи лица, но пряко волята им са принудени", добави Карова. 
 
В сайта на компанията са посочени близо 500 оператори, клиенти на фирмата за биосертифициране. 
 
Обърнахме се и към министерството с въпрос, дали наистина е вярно, че техни служители са звънели на операторите, клиенти на контролиращия орган. И действителон ли лицензът ще бъде отнет, като какви са и мотивите за това. Очакваме да ни отговорят в най-кратки срокове. Следим темата.