Асоциацията на овощарите в България настоява да се преразгледа финансовата рамка на Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения за 2014 г.  В писмо, изпратено до заместник-министъра на земеделието Бюрхан Абазов и Дора Ненова, Директор Дирекция Държавни помощи в МЗХ овощарите посочват, че бюджетът, отпуснат за втория етап на програмата през пролетта на 2014 г. - 800 000 лв е крайно недостатъчен.

„Трябва да се има предвид фактът, че в края на 2013 г. подаването им в ОД "Земеделие" беше 4 дни, което доведе до непълното усвояване на средствата. Сега при удължения срок за обработка и подаване на документи (26.03. - 30.04.2014) сме убедени, че много по-голяма част от производителите ще успеят да се подготвят за участие по програмата, за което ще е необходим по- висок финансов ресурс, посочват от Асоциацията.

„Смятаме, че при приложилите схемата и направили растителнозащитните мероприятия в срок за кандидатстване производители се касае за не повече от 80-100  хиляди декара, т.е необходимият бюджет едва ли ще надхвърли 2 -2,5 мил. лв.“, посочват в писмото си овощарите.

От Асоциацията настояват и за по-голяма яснота за реда на получаване на помощта по програмата, още повече, че този втори етап дава възможност и на биологичните производители на плодове да кандидатстват за подпомагане.

Овощарите очакват също така и публикуването на списък с одобрените за прилагане препарати по култури.
 

 

 


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!