Съветът по продуктите за растителна защита към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е отхвърлил през март тази година заявленията за разрешаване два продукта за третиране на семена, съдържащи вещества от групата на неоникотиноидите.
 
 
Това стана ясно от писмо на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до д-р Пламен Димитров, председател на СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас”. На 13 март тази година сдружението публикува отворено писмо за „пускането на пазара на продукт за растителна защита, тип инсектицид с активно вещество клотианидин, представляващо неоникотиноид”.
 
„За ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 през 2018 г. в България бяха заявени за разрешаване два продукта за третиране на семена при слънчоглед и царевица, съдържащи активни вещества от групата на неоникотиноидите: ПОНЧО 600 ФС, съдържащ активното вещество клотианидин, и КРАЙЦЕР 350 ФС, съдържащ активното вещество тиаметоксам“, отбелязва д-р Дамян Илиев.
 
Той допълва, че на проведеното на 12 март 2018 г. заседание на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ) е взето решение да се откаже разрешаването за ограничена и контролирана употреба на горепосочените продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 458/2013. „Решението на СПРЗ е взето на дата, предхождаща изпращането на Вашето писмо“, отбелязва изп. директор на Агенцията.
 
 
Д-р Илиев уточнява, че със Заповед № РД 11-538/20.03.2018 и Заповед № РД 11-539/20.03.2018 е постановен отказ за продуктите за растителна защита ПОНЧО 600 ФС (клотианидин) и КРАЙЦЕР 350 ФС (тиаметоксам), като заповедите са съобщени на всички заинтересовани лица чрез публикуването им на интернет страницата на БАБХ на 21.03.2018 г.
 
„В заключение, искам да Ви уверя, че Българската агенция по безопасност на храните и членовете на Съвета по продуктите за растителна защита се отнасят изключително отговорно към вземането на решения при разрешаването на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009“, заявява изп. директор на БАБХ.
 
 
Отговорът на д-р Дамян Илиев е изпратен и до Министерския съвет, до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ, до евродепутата Момчил Неков, до Чеслав Адам Сиекиерски, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, които бяха адресати на Отвореното писмо на пчеларите.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!