Прилагането на схемите за национални доплащания в следващия програмен период, разписано в ОСП 2014-2020, е за намаляващ бюджет и в определени параметри. „При намаляването на директните плащания е предоставена широка гъвкавост за страните-членки. Това, което е задължително, е директните плащания над 150 000 евро да бъдат намалявани с най-малко 5%. Гъвкавостта за държавите-членки е във възможността преди прилагане на намалението да бъдат приспаднати разходите, които земеделските производители са извършили реално – за заплати, осигуровки и данъци, свързани с труда им, но само за земеделска дейност“, уточняват от МЗХ.

 

Много важен момент при прилагането на схемите за национални доплащания до 2020 г. е това, че на всяка държава-членка е дадена възможност сами да определят стъпките на намаляване на плащанията. Експерти от МЗХ обясняват, че стъпката не е фиксирани 5%, а минимум 5% за сумите над 150 000 евро. „Оттам насетне държавите-членки сами могат да решават точният размер на стъпките за намаляване на бюджета по схемите за национални доплащания“, допълват от министерството.

 

Според експерти, новата ОСП 2014-2020 е много по-гъвкава, но едновременно това означава и още нещо – новата ОСП ще се прилага по различен начин в различните държави. Това означава, че когато ОСП започне да се прилага през 2015 г. българските фермери вече няма да могат да правят сравнения с цифровото изражение на подпомагането, което получават колегите им в други страни, защото конкретните параметри ще се решават във всяка от държавите-членки.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!