През февруари правителството не е договорило нищо за директните плащания на земеделските производители, заяви министър-председателят Пламен Орешарски на парламентарния контрол в Народното събрание. От всички страни, които получават помощи по кохезионния фонд, интензитетът на помощта е най-нисък за нашата страна. На глава от населението ние получаваме най- малко средства в сравнение с всички останали страни в ЕС. Договореностите са такива, каквито са постигнати през февруари от предходното правителство. Премиерът отговори на въпрос относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и българската позиция.


Премиерът Орешарски коментира въпроса за нарастването на директните плащания на земеделските производители с около 2 млрд. лв., което беше обявено за голямо постижение в преговорите. Той подчерта, че това нарастване е било договорено още през 2005 г. с договора за присъединяване към ЕС. Именно тогава е била утвърдена схемата за увеличение на директните плащания за земеделските производители за периода от 2007 г. до 2016 г.


„С други думи през февруари тази година правителството не договори нищо по отношение на преките плащания, като остана в сила още преди присъединяването схемата от 2005 г.“, заяви премиерът.
За финансирането по програмата за селските райони, където договарянето е било в края на миналата година, Орешарски отбеляза, че през следващия програмен период средствата за развитие на селските райони ще намалеят с около 10%. Премиерът обясни, че съгласно документ на Европейската комисия от 3 юни тази година от 2,642 млрд. евро за периода 2007г. - 2013г., средствата за България за следващия период намаляват на 2,383 млрд. евро. „Бих искал да отбележа, че за някои държави-членки се очаква да бъдат отпуснати допълнителни суми за развитие на селските райони, но България не е в този списък. Сумите действително стават известни сега, но са договаряни в края на миналата година“, изтъкна министър-председателят.


Премиерът Орешарски обърна внимание, че в договорените през февруари 2013 г. решения почти всички страни-членки получават допълнителни бонуси или поощрения, за да приемат рамката, като с най-голяма тежест са допълнителните средства за по- бедните и изоставащи райони. „Българската делегация не е договорила подобни средства, въпреки че най- бедните европейски райони са именно в България“, изтъкна Орешарски. Той даде пример с Гърция, която е договорила допълнително 1,375 млн. евро, Португалия – 1 млрд. евро, Ирландия – 100 млн. евро, Испания – 1,874 млрд евро, Италия – 1,5 млрд. евро, Франция – 200 млн. евро, Белгия – 133 млн. евро, Германия – 710 млн. евро, Унгария – 1,560 млрд. евро, Чехия – 900 млн. евро, Словения – 75 млн. евро. „България не успява да защити необходимостта от получаването на допълнителен ресурс, макар 5 от 6-те наши региона да са на последните места в целия ЕС. Не успяваме да получим допълнително финансиране дори за Северозападния район, който безспорно е най- бедният в целия ЕС“, заяви премиерът.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!