Остават броени дни до отварянето на първата от трите мерки за извънредна помощ. Става дума за приема за финансова помощ от кризисния резерв на 4 сектора, планиран между 29 юли и 8 август. 

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

За целта на неговото прилагане беше приета Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори. Тя беше обнародвана в брой 55 на Държавен вестник от 15 юли 2022 г. 

Десет дни по-късно Министерството на земеделието публикува проект на наредба за допълнение на Наредба 1. Общественото му обсъждане е до 8 август, точно когато приключва и приемът на заявления. 

В мотивите е посочено, че с проектодокумента се дава възможност за предоставяне на алтернативни документи от кандидатите за подпомагане, регистрирани за 2022 г. с оранжерийни култури (зеленчуци) по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат зеленчуци в отопляеми оранжерии.

Посочените земеделските стопани алтернативно освен одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията за оранжериите по чл. 5, ал. 4, т. 3 ще могат да предоставят:

•    разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление или;
•    договор за доставка на природен газ (метан) или;
•    счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел) с маркировка „СЕ“.