Животновъд от село Дебово, община Никопол, се оплакал, че е тормозен от местната полиция, инспектори от дирекциите на БАБХ и на „Главна инспекция по труда” в област Плевен. Случаят му стигна и до земеделския министър.

Изпасването в цялата Натура 2000 може да се субсидира от догодина

В депутатско питане към министъра на земеделието Иван Иванов се разказва версията на въпросния животновъд. По думите му в края на миналата година, след като е обвинен във фалшив сигнал за кражба на вещи от автомобила му и глобен с 2 000 лв., той обжалвал акта в РПУ на МВР – Никопол.

Последвали проверки на обекта му от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и тази по труда. „Твърди, че бил тормозен от посочените органи и че целта на полицията била да му бъдат съставени повече актове, за да бъде сринат психически и финансово”, пише във въпроса на депутата с искане за повече информация.

От Земеделското министерство потвърждават, че в ОДБХ – Плевен е постъпил сигнал от РПУ – Никопол, който е бил за нерегламентирано отглеждане на селскостопански животни.

Извършена е физическа и документална проверка на инспекторите от дирекцията в присъствието на кмета на селото. По данни на ветИС въпросното лице е собственик на животновъден обект в населеното място, който е вписан по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), но няма издадено Удостоверение за регистрация по чл. 137 от ЗВД. 

Установено е още, че животновъдът има и завършен курс за „Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни”. В обекта се отглеждат 18 говеда и 5 кози и броят им съответства на данните във ВетИС. Договор с ветеринар и извършени в срок мероприятия в стопанството също са отчетени.

По отношение на биосигурността на обекта инспекторите отчитат, че оградата на стопанството е частично разрушена. Водоподаването пък е спряно поради опасност от замръзване и кражба на вода. От ОДБХ-Плевен съставят на собственика предписание за регистрация на животновъден обект. По негова молба срокът на предписанието бива удължен, като последно е с дата до 31 декември 2022 г.