От 1 януари 2023 г. е възможно да се субсидира изпасването на територията на цялата Натура 2000, стана ясно от думите на заместник-министърът на екологията в оставка Тома Белев пред БТА.

Животновъди: Субсидирана паша в Натура 2000 е добро пожелание

В Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ съгласно директивата за природните местообитания е казано, че е допустимо да се субсидира изпасването на територията на цялата „Натура 2000“. Това са 33%, или 1/3 от площта на страната. Колко от тях, при какви условия и как – това е решение на Стратегическия план”, заяви Белев.

Той припомни, че когато е одобряван плана за настоящия програмен период, е казано, че може да се подпомага изпасване, но то трябва да бъде в националните паркове ("Рила", "Пирин" и "Централен Балкан") и природните паркове - "Витоша", "Врачански Балкан", "Златни пясъци", "Шуменско плато", "Русенски Лом", "Рилски манастир", "Беласица", "Персина". 

„За съжаление, през изминалите години не е изпълнено становище на ЕО на Програмата за развитието на селските райони и в природните паркове не е финансирана пашата. Това е довело до завишен интерес към изпасването в националните паркове и проблеми от естетическо и хигиенно естество заради преминаването от животните през мястото”, коментира зам.-министърът.

По думите му е станало така, че през годините заради субсидиите за паша в националните паркове са пристигали животни от стотици километри, което натоварва екосистемата и администрацията.

„Дирекциите на националните паркове започват да отказват на някои пастири - около 20% от животновъдите, които са заявили желание да пашуват. Другите получават такова, но с ограничение – само за 100 овце при налични 200. Този начин на подпомагане на изпасването създава проблем за околната среда и пастирите. Тази година са включени и природните паркове като място, където изпасването ще се подпомага”, обясни Белев.

Според него, ако в новия програмен период влезе в действие заложената мярка за пашуване в цялата Натура 2000, ще има намаляване на натиска към националните паркове, съответно животновъдите няма да се принуждават да пътуват стотици километри, за да получават помощи.”Считам, че има начини те да получат подпомагане, без да увреждат околната среда. Зависи от нас по какъв начин ще организираме помощта в следващия финансов период”, категоричен е зам.-министърът на екологията. Той посочи и друго намерение на екоминистерството:

Тома Белев: Мислим за нови защитени територии в Родопите и Западна Стара планина, където имаме готови предложения, които трябва само да се актуализират. 

По думите му се обмисля и създаването на Национален парк „Българско Черноморие“, който е по предложение на БАН и се основава на 98% имоти на държавата и 2% частна собственост. „Нашата визия обаче е да не принуждаваме общините. Там, където държавата има собственост с характеристики за защитена територия, ще се търсят и бъдещите защитени територии”, каза още Тома Белев.