Организацията на обединените нации (ООН) и банка Rabobank в Холандия създадоха фонд на стойност 1 млрд.  долара за финансиране на местните земеделски стопани с цел преминаване към по-устойчиви практики.
 
 
Двете организации ще си разделят разходите за програмата, предназначена да насърчи фермерите да обмислят по-устойчиви практики, въпреки по-високите разходи и потенциално по-ниските добиви в самото начало, казаха ръководители на банката, цитирани от Ройтерс. 
 
С тригодишната програма Rabobank планира да предложи комбинация от безвъзмездни средства, ниско лихвени заеми и застрахователни продукти. „Трябва да стимулираме фермерите да променят практиките си”, казват от банката. 
 
Кредитната организация не представи пълния спектър от критерии за устойчивост, но заяви, че земеделските производители редовно “биват измервани“. Банката ще представи подробности и ще предоставя актуална информация за напредъка на програмата своевременно. Това може да включва например по-ниски рейтинги за усилната употреба на пестициди.