Парламентът прие окончателно промените в Закона за Селскостопанска академия (ССА). На второ четене народните  представители решиха академията да е автономна бюджетна организация, към министерството на земеделието, храните и горите.
 
Академията вече ще може да получава безвъзмездно помощи и средства от лица, които подават декларация за произхода им по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи Фокус. 
 
Дейността на ССА вече ще се контролира от министрите на земеделието и образованието. Агроминистърът ще назначава председателя на ССА и управителния съвет, който ще се състои от 8 членове.