С цел безпроблемно протичане на процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016/2017 г., ОДЗ-Стара Загора публикува график за провеждане на срещи със земеделски стопани от областта. Срещите ще имат информационен характер и на тях земеделците ще могат да задават всички въпроси, които ги вълнуват по процедурата. 
 
 
График за провеждане на срещи със земеделски стопани в област Стара Загора
ОСЗ/община Дата и час на провеждане Място на провеждане
Стара Загора 20.07.2016 г., 10.00 ч. Зала Фоайе на община Стара Загора
Раднево 21.07.2016 г., 10.00 ч. Зала №1 на община Раднево
Гълъбово 18.07.2016 г., 10.00 ч. Залата на благоустройство и чистота гр. Гълъбово
Опан 15.07.2016 г., 10.00 ч. сградата на Общинска служба по земеделие Опан
Павел баня 15.07.2016 г.,10.00 ч. сградата на Общинска служба по земеделие Павел баня
Казанлък 20.07.2016 г., 15.00 ч. Залата на Младежкия дом (до Стадиона)
Мъглиж 20.07.2016 г., 10.00 ч. НЧ "Пробуда-1869" гр. Мъглиж
Чирпан 19.07.2016 г. , 10.00 ч. Малка зала на община Чирпан
Братя Даскалови 12.07.2016 г., 09.30 ч. Зала на община Братя Даскалови

 

Фермер.БГ припомня, че до 31 юли земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от  ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Декларациите и заявленията се отнасят за стопанската 2016/2017 година и в тях се декларира/заявява формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите, както и желанието/нежеланието на собственика/ползвателя за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване.